Az új Polgári törvénykönyv (Ptk.) a nem vagyoni kártérítés helyett bevezeti a sérelemdíjat, mint vadonatúj jogintézményt, mely a nem vagyoni sérelem vagyoni jellegű, egyszeri kompenzációja arra az esetre, ha valakinek a személyhez fűződő jogát megsértették és ezzel valamiféle hátrányt okoztak.
A jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint az a személy, akinek személyiségi jogait [...]